Zadzwoń:

ul. Źródłowa 2

25-335 Kielce

e-mail:

© 2014

Dla słuchaczy:

O nas:

Agnieszka Serwilska

Kursy:

Dołącz do nas:

tel: 602 409 382

Sekretariat:

Pon. - Piąt. / 13:00 - 19.00

Nowa Matura 2015

CZĘŚĆ PISEMNA - POZIOM ROZSZERZONY

Rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych – zadania zamknięte: wybór wielokrotny, dobieranie.

Stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych – zadania otwarte: zadanie z luką, parafraza zdań, słowotwórstwo, tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy, układanie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnych

Znajomość środków językowych:

– Zadania zamknięte: wybór wielokrotny, na dobieranie.

– Zadania otwarte: zadanie z luką, parafraza zdań, słowotwórstwo, tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy, układanie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnych

Typ zadań:

Udział w wyniku sumarycznym:

16% (8 pkt)

24% (12 pkt)

Znajomość środków językowych

Liczba zadań:

Rozpoznawanie: 1-2

Stosowanie: 1-3

 

2-3

Rozprawka, recenzja, opowiadanie, opis

Tekst argumentacyjny (list formalny, rozprawka, artykuł publicystyczny) z elementami np. opisu, relacjonowania, sprawozdania, recenzji, pogłębionej argumentacji; każdy temat zawiera dwa elementy do omówienia

Liczba wypowiedzi:

Udział w wyniku sumarycznym:

36% (18 pkt)

26% (13 pkt)

Wypowiedź pisemna

Treść (0-5 pkt), kompozycja (0-4 pkt), bogactwo językowe (0-5 pkt), poprawność językowa (0-4 pkt)

 

Zgodność z poleceniem: elementy treści i formy

(0-5 pkt), spójność i logika wypowiedzi (0-2 pkt), zakres środków językowych (0-3 pkt), poprawność środków językowych (0-3 pkt)

 

1 (trzy tematy do wyboru)

1 (dwa tematy do wyboru)

Formy wypowiedzi:

Długość wypowiedzi: 200-250 słów

Kryteria oceniania: