Zadzwoń:

ul. Źródłowa 2

25-335 Kielce

e-mail:

© 2014

Dla słuchaczy:

O nas:

Agnieszka Serwilska

Kursy:

Dołącz do nas:

tel: 602 409 382

Sekretariat:

Pon. - Piąt. / 13:00 - 19.00

Nowa Matura 2015

CZĘŚĆ PISEMNA - POZIOM PODSTAWOWY (Czas trwania 120 min)

Udział w wyniku sumarycznym:

30% (15 pkt)

20% (10 pkt)

Krótki tekst użytkowy: bez określania limitu słów.

Dłuższy tekst użytkowy:

120-150 słów

80-130 słów

Wypowiedź pisemna:

Długość wypowiedzi:

Krótki tekst użytkowy: treść (0-4 pkt), poprawność językowa (0-1 pkt)

Dłuższy tekst użytkowy: treść (0-4 pkt), forma (0-2 pkt), bogactwo językowe (0-2 pkt), poprawność językowa (0-2 pkt)

 

Treść (0-4 pkt), spójność i logika wypowiedzi

(0-2 pkt), zakres środków językowych (0-2 pkt), poprawność środków językowych (0-2 pkt)

Długość wypowiedzi:

CZĘŚĆ PISEMNA - POZIOM ROZSZERZONY

Udział w wyniku sumarycznym:

30% (15 pkt)

24% (12 pkt)

Liczba arkuszy i czas trwania

Całkowity czas trwania nagrań - ok. 25 min

Zadania zamknięte: wybór wielokrotny, dobieranie, prawda/fałsz

Zadania zamknięte: wybór wielokrotny (zadanie z jednym dłuższym tekstem, zadanie z dwoma krótszymi tekstami połączonymi wspólnym motywem tematycznym), na dobieranie (np. dobieranie zdań do luk w tekście, dobieranie jednego z kilku krótkich tekstów do informacji w zadaniu - np. ofert do osób), prawda/fałsz

Typ zadań:

2 (120 min + 70 min)

1 (150 min)

Rozumienie ze słuchu

Typy zadań - zadania zamknięte: wybór wielokrotny, na dobieranie, prawda/fałsz

Liczba zadań: 3-4

Udział w wyniku sumarycznym:

18% (9 pkt)

26% (13 pkt)

Rozumienie tekstów pisanych

Liczba zadań: 3-4