Zadzwoń:

ul. Źródłowa 2

25-335 Kielce

e-mail:

© 2014

Dla słuchaczy:

O nas:

Agnieszka Serwilska

Kursy:

Dołącz do nas:

tel: 602 409 382

Sekretariat:

Pon. - Piąt. / 13:00 - 19.00

Nowa Matura 2015

CZĘŚĆ PISEMNA - POZIOM PODSTAWOWY (Czas trwania 120 min)

Zadania zamknięte: wybór wielokrotny, dobieranie, prawda/fałsz    

Zadania zamknięte: wybór wielokrotny (np. zadanie z jednym dłuższym tekstem wraz z pytaniami do niego, zadanie z 2-3 krótkimi tekstami połączonymi wspólnym motywem tematycznym, z pojedynczym pytaniem do każdego z nich), na dobieranie (np. dobieranie nagłówków do akapitów, dobieranie zdań do luk w tekście), prawda/fałsz

Rozumienie tekstów pisanych:

Typy zadań:

Liczba zadań: 3-4

Udział w wyniku sumarycznym:

40% (20 pkt)

30% (15 pkt)

Zadania zamknięte: wybór wielokrotny, dobieranie, prawda/fałsz    

Zadania zamknięte: na dobieranie,  wybór wielokrotny (np. wybór jednego słowa, które uzupełnia prawidłowo luki w obydwu podanych zdaniach, uzupełnianie luk w tekście oraz dobieranie synonimów lub właściwego tłumaczenia słów / wyrażeń)

Znajomość środków językowych:

Typy zadań:

Liczba zadań: 2-3

Udział w wyniku sumarycznym: 20% (10 pkt)

Krótki tekst użytkowy, np. pocztówka, ogłoszenie, zaproszenie, wiadomość (np. e-mail).

Dłuższy tekst użytkowy: list prywatny, prosty list formalny

Tekst użytkowy (np.: list/e-mail/wiadomość umieszczana na blogu lub forum internetowym) z elementami np. opisu, relacjonowania, uzasadniania opinii, w tym przedstawiania zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów; w treści zadania podane są cztery elementy do uwzględnienia i rozwinięcia

Wypowiedź pisemna:

Liczba wypowiedzi

2

1

Formy wypowiedzi